Informații

 

Întrebări frecvente

Ce reprezintă “ambalaje introduse pe piaţa naţională”?
Hotărârea de Guvern nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje defineşte termenii specifici astfel:
•    “Ambalaj” înseamnă orice produs , indiferent de materialul din care este confecţionat ori de natura acestuia, destinat să cuprindă bunuri, în scopul reţinerii , protejării , manipulării , distribuţiei şi prezentării acestora, de la materii prime la produse procesate, de la producător până la utilizator sau consumator. Produsul nereturnabil destinat aceloraşi scopuri este, deasemenea,considerat ambalaj.
•    “ Deşeuri de ambalaje” sunt ambalajele sau materialele de ambalare care nu mai satisfac cerinţele şi scopul pentru care au fost proiectate şi fabricate şi care rămân după ce a fost utilizat produsul ambalat.

Momentul în care se consideră introdus pe piață ambalajul este considerat momentul importului, pentru ambalajele provenite din afara României, și momentul achiziției, pentru cele achiziționate de pe piața națională.

Care sunt tipurile de deşeuri ambalaje introduse pe piaţa naţională?
Tipurile de ambalaj în funcție de material sunt:
• Ambalaje din materiale plastice:PET – polietilen tereftalat , HDPE – polietilenă de mare densitate, PVC – policlorură de vinil,LPDE – polietilenă de mică densitate, PP – polipropilenă, PS – polistiren
• Ambalaje din hârtie şi plăci fibrolemnoase: Carton ondulat, Carton neondulat, Hârtie
• Ambalaje metalice: Oţel , Aluminiu
• Ambalaje din lemn: Lemn, Plută
• Ambalaje din sticlă: Sticlă incoloră, Sticlă verde, Sticlă brună
• Ambalaje din materiale compozite: Hârtie şi carton/diverse metale, Hârtie şi carton/plastic, Hârtie şi carton/aluminiu, Hârtie şi carton/tablă galvanizată, Hârtie şi carton/plastic/aluminiu, Hârtie şi carton/plastic/aluminiu/tablă galvanizată, plastic/aluminiu, plastic/tablă galvanizată, plastic/diverse metale, Sticlă/plastic, Sticlă/aluminiu, Sticlă/tablă galvanizată, Sticlă/diverse metale
Cine are responsabilitate asupra ambalajelor introduse pe piaţă?
În România se aplică principiul răspunderii extinse a producătorului așa cum este el definit în Legea 249/2015.
Ce autoritate gestionează cantităţile de deşeuri de ambalaje introduse pe piaţa din România?
Autoritatea care gestionează cantităţile de deşeuri de ambalaje puse pe piaţa din România este Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM).
Care sunt categoriile de ambalaje?
Categoriile de ambalaje sunt:
•    “ Ambalaj primar”, sau ambalaj de vânzare, este ambalajul conceput şi realizat pentru a îndeplini funcţia de unitate de vânzare, pentru utilizatorul final sau pentru consumator în punctul de achizitie;
•    “ Ambalaj secundar“, sau ambalaj grupat / supraambalaj,  este ambalajul conceput pentru a constitui la punctul de achiziţie o grupare a unui număr de unităţi de vânzare, indiferent dacă acesta este vândut ca atare către utilizator sau consumatorul final, ori dacă serveşte numai ca mijloc de umplere a rafturilor în punctul de vânzare; acesta poate fi separat de produs fără a afecta caracteristicile produsului;
•    “Ambalaj tertiar”, sau ambalaj de transport, este ambalajul conceput pentru a uşura manipularea şi transportul unui număr de unităţi de vânzare sau ambalaje grupate, în scopul prevenirii deteriorării în timpul manipulării sau al transportului;
•    “Ambalaj reutilizabil” este ambalajul refolosit pentru acelaşi scop, a cărui returnare către consumator sau comerciant este asigurat de plata unei sume – sistem depozit, prin rechiziţionare sau în alt mod.
Cine este responsabil de transmiterea informaţiilor către AFM?
Responsabilitatea de transmitere a informaţiilor către AFM este persoana din cadrul companiei care pune pe piaţă deşeuri desemnată a fi responsabil de mediu în cadrul firmei, care poate fi persoană fizică sau juridică, cu condiţia să deţină obligatoriu o diplomă a unui curs pe mediu.
Ce documente sunt necesare pentru a întocmi declaraţia pentru AFM?
Este necesar doar raportul lunar primit de la FEPRA.
Acesta este făcut în baza notificării pe care fiecare client o face referitor la cantitatea de deşeuri de ambalaje primare, secundare şi terţiare pe care o introduce pe piata naţională.
Care este termenul de trimitere a informaţiilor către AFM?
25 ale lunii pt luna precedentă, cu menţiunea că până la data de 25 februarie clienţii care au semnat contract cu FEPRA dupa data de 01 ianuarie a anului precedent, deci nu au 1 an întreg calendaristic, trebuie să depună la Autoritatea Naţională de Mediu locală evidenţa deşeurilor de ambalaje puse pe piaţă în anul anterior.
Cum pot micşora cheltuielile cu deşeurile de ambalaje pe care le pun pe piaţă?
Taxa pe care trebuie să o platesti anual către AFM pentru diferenţa dintre cantitatea de ambalaje introduse pe piaţa naţională şi ambalajele reciclate este de 2.000 RON pe tonă. Printr-un contract cu FEPRA beneficiezi de o reducere substanţială a acestor cheltuieli şi plateşticu mult sub acest preţpe tonă de ambalaje puse pe piaţă.
Ce cantitate de deşeuri de ambalaje pot să valorific energetic?
Cantitatea pentru care FEPRA International S.A plăteşte bonificaţie este de maxim 5% din cea introdusă pe piaţă pe categoria respectivă de ambalaj.
Share This