Politică de confidenţialitate

 

FEPRA EPR S.A.

 

CINE PRELUCREAZĂ DATELE DVS. CU CARACTER  PERSONAL

 

Operatorul datelor dvs. este FEPRA EPR S.A. cu sediul social în Bucuresti, Sector 1, Str. Sublocotenent Zaharia, nr. 5, înregistrat la Registrul  Comerţului sub nr. J40/8572/2016, CUI 36226999 [denumita in continuare “Fepra”],

 

INFORMATII GENERALE

Prezenta Politică de Confidenţialitate descrie categoriile datelor dvs. pe care le prelucrăm, modalitatea şi scopurile în care le colectăm, în ce situaţii transferăm şi/sau dezvăluim date cu caracter personal şi diversele drepturi şi opţiuni de care dispuneţi în acest sens.

Vă rugăm să consultaţi şi Termenii şi Condiţiile noastre disponibile la adresa http://fepra.ro/ şi Politica Cookie , detaliată în acestea, în care se explică folosirea cookie-urilor/altor dispozitive de localizare web prin intermediul website-ului nostru.  

În mod normal, website-ul poate fi utilizat fără introducerea de date cu caracter personal. Când date cu caracter personal sunt colectate pe site (precum: nume, prenume, adresa de e-mail), acestea sunt colectate întrucât persoana interesată furnizează aceste date în mod voluntar.

Ca regula, Fepra colectează şi prelucrează datele pe care utilizatorii site-ului http://fepra.ro/ aleg în mod liber să le furnizeze.

Politica de confidenţialitate a Fepra. se aplică oricărui vizitator/utilizator al site-ului, precum şi oricăror date cu caracter personal prelucrate de către Fepra.

În măsura în care nu doriţi ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate de către Fepra, vă sfătuim să nu ne accesaţi website-ul, să nu vă înregistraţi sau să nu ne transmiteţi documente/informaţii care conţin date cu caracter personal.

De asemenea, Fepra prelucrează o serie de date cu caracter personal colectate pe parcursul desfăşurării activităţii sale, cum ar fi datele din CV, în cazul în care aplicaţi la o poziţie în cadrul companiei noastre, respectiv date personale conţinute în formularele obligatorii, conform legii ce regelemntează activitatea Fepra.

 

CE CATEGORII DE DATE PRELUCRĂM 

Fepra colectează şi prelucrează doar datele cu caracter personal pe care utilizatorii/vizitatorii site-ului le pun la dispoziţia Fepra, prin accesarea şi vizitarea de către aceştia a site-ului, prin solicitarea serviciilor noastre, prin una din modalităţile puse la dispoziţia dvs., respectiv prin completarea formularului de contact sau prin aplicarea la una din poziţiile disponibile în cadrul companiei.

De asemenea, este posibil ca terţe părţi, având calitatea de furnizori de aplicaţii, instrumente, widget-uri şi plug-in-uri de pe site-ul nostru, să folosească mijloace automate de colectare a datelor privind interacţiunea dumneavoastră cu respectivele platforme. În această situaţie, datele sunt colectate direct de acei furnizori, ceea ce înseamnă că în legatură cu colectarea de date făcută de către furnizorii respectivi, persoanele ale căror date sunt prelucrate de către aceştia trebuie să consulte politicile de protecţia datelor şi notele de informare ale acelor furnizori întrucât, în cazul acelei prelucrări, se aplică politicile furnizorilor. Sub rezerva legislaţiei aplicabile, Fepra nu este responsabilă pentru practicile acestor furnizori privind protecţia datelor.

De asemenea, putem folosi servicii analitice ale unor terţe părţi pe website, cum ar fi cele ale Google Analytics. Furnizorii care administrează aceste servicii folosesc tehnologii precum cookies, web server logs şi web beacons pentru a ne ajuta să analizăm modul în care utilizaţi website-ul nostru. Datele colectate prin aceste mijloace (incluzând adresele IP) pot fi transmise acestor furnizori sau altor terţe părţi relevante care folosesc aceste date, de exemplu, pentru a evalua utilizarea website-ului.

Următoarele tipuri de date cu caracter personal pot fi prelucrate de Fepra:

 • Nume, prenume, telefon, adresa de e-mail, compania, departament, subiectul mesajului transmis şi conţinutul mesajului, prin intermediul formularului de contact;
 • În măsura în care doriţi să aplicaţi pentru a participa la procesul de recrutare pentru un post în cadrul organizaţiei noastre, datele personale puse la dispoziţie de dvs. pentru a candida la această poziţie vor fi prelucrate de noi în scopul identificării candidaţilor potriviţi. Datele nu vor fi comunicate terţilor şi vor fi utilizate exclusiv pentru scopul menţionat, în condiţii de securitate şi confidenţialitate.

 

CUM COLECTEAZĂ FEPRA DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Putem colecta date cu caracter personal cu privire la dvs. în anumite împrejurări, inclusiv:

·         În momentul în care navigaţi, solicitaţi informaţii sau interacţionati pe website-ul nostru;

·         În momentul în care ne contactaţi, prin intermediul formularului de contact sau al numărului de telefon, prin intermediul paginii noastre de facebook, pentru a ne cere informaţii şi /sau detalii despre un serviciu, respectiv formulaţi o reclamaţie şi/sau o sesizare;

·         În momentul în care ne puneţi, în orice fel, la dispoziţie informaţii despre dvs., în vederea contractării de servicii de la Fepra;

·         În momentul în care ne transmiteţi datele (cv-uri) pentru ocuparea unei poziţii în cadrul organizaţiei noastre;

În anumite împrejurări, colectăm date cu caracter personal cu privire la dvs. de la o sursă terţă. Spre exemplu, putem colecta date cu caracter personal de pe canalele de social media. Vă rugăm să citiţi termenii şi condiţiile de confidenţialitate a respectivelor platforme. În orice caz, cu privire la datele pe care la colectăm de la terţi, prezentele condiţii se aplică corespunzător.

 

TEMEIURI JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Orice operaţiune care reprezintă o prelucrare, conform legii, (cum ar fi, dar fără a se limita la colectare, stocare, înregistrare, structurare, adaptare sau modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, distrugere) a datelor dvs. cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

 • Prelucrarea este necesară în vederea încheierii şi/sau executării unui contract cu dvs.;
 • Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligaţii legale;
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale Fepra, cu excepţia cazurilor în care interesele sau drepturile şi libertăţile dvs. fundamentale prevalează asupra acestor interese.

 

ÎN CE SCOPURI VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Vă putem folosi datele cu caracter personal doar ăn următoarele scopuri: 

·         Facilitarea participării dumneavoastră la evenimentele organizate de Fepra;

 • Furnizarea serviciilor oferite de Fepra;

·         Furnizarea de materiale / rapoarte solicitate de către dumneavoastră;

 • Soluţionarea oricăror cereri şi /sau reclamaţii cu privire la serviciile prestate;
 • Respectarea obligaţiilor noastre legale (cum ar fi obligaţii de păstrare a evidenţelor)
 • Analizarea şi îmbunătăţirea serviciilor şi comunicărilor noastre către dvs.;
 • Protejarea securităţii şi gestionarea accesului la sediu, sistemele IT şi de comunicare, website-ul şi celelalte sisteme;
 • În scopul monitorizării şi evaluării conformităţii cu politicile şi standardele noastre;
 • Dacă aţi aplicat pentru ocuparea unei poziţii în cadrul companiei noastre, datele furnizate sunt necesare pentru a identifica dacă experienţă dvs. profesională şi pregătirea dvs. sunt potrivite pentru poziţia pentru care aţi aplicat;
 • În orice scop aferent şi/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus sau orice alt scop pentru care datele dvs. cu caracter personal ne-au fost furnizate.  

Nu vom folosi datele dvs. cu caracter personal în luarea unor decizii automate care să vă afecteze sau sa creeze alte profiluri decât cele descrise mai sus.

 

PARTAJAREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

Vă putem partaja datele cu caracter personal în următoarele împrejurări:

 • Vă putem partaja datele cu caracter personal cu instanţe de judecată, autorităţi de aplicare a legii, autorităţi de reglementare sau avocaţi sau alte persoane dacă se dovedeşte necesar în mod just în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiţie.

 

 • Putem folosi date cu caracter personal agregate şi statistici în scopul monitorizării folosirii website-ului Fepra.

De asemenea, vă putem partaja datele cu caracter personal cu societăţile împuternicite – în principal prestatori de servicii din cadrul sau din afara Fepra (furnizori pentru diverse servicii, cum ar fi servicii de administrare şi găzduire site, servicii de publicitate) în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în scopurile menţionate mai sus, în numele nostru şi doar în conformitate cu instrucţiunile noastre. Fepra va păstra controlul asupra datelor dvs. cu caracter personal şi va folosi măsuri corespunzătoare de protecţie, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea şi securitatea datelor dvs. cu caracter personal în momentul solicitării respectivilor prestatori de servicii;

 

Totodata, Fepra îşi rezervă dreptul de a transfera datele dumneavoastră personale în cazul unor operaţiuni de reorganizare şi/sau transfer al patrimoniului sau părţi ale patrimoniului către terţi cu respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Datele colectate prin plug-in-urile şi widget-urile terţelor părţi de pe site-uri sunt colectate direct de furnizorii de plug-in-uri şi widget-uri. Acestor date li se aplică politicile de protecţia datelor ale respectivilor furnizori, Fepra neavând nicio răspundere faţă de prelucrarea datelor de către aceştia.

Altfel, vă vom divulga datele cu caracter personal doar când ne instruiţi sau ne acordaţi permisiunea, când ni se impune prin legea aplicabilă sau reglementări sau cereri ale organelor judiciare sau oficiale să procedăm astfel, sau astfel cum se impune în vederea investigării unor activităţi frauduloase sau infracţionale.

Datele dvs. cu caracter personal nu vor fi transferate către terţe persoane sau către parteneri în scopuri de marketing direct, decat cu acordul dvs.  prealabil, expres si scris.

 

PĂSTRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele noastre tehnologice de date cu caracter personal sau acelea ale contractorilor noştri. Am adoptat toate măsurile ce se impun, atât cu privire la persoanele care intră în contact cu datele, spaţiile în care sunt prelucrate datele, cât şi cu privire la echipamentele tehnice utilizate în legătură cu prelucrarea datelor, pentru a ne asigura că datele sunt prelucrate în siguranţă, cu asigurarea confidenţialitatii acestora şi împiedicarea accesului neautorizat sau pierderii datelor.

 

ACTUALIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-aţi furnizat suferă modificări, spre exemplu dacă vă schimbaţi prenumele, numele sau adresa de e-mail sau dacă doriţi să anulaţi orice fel de cerere către Fepra, sau dacă luaţi cunoştinţă de faptul că deţinem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dvs., vă rugăm să ne anunţaţi prin comunicarea unui e-mail la adresa office@fepra.ro .

 

 

 

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Fepra a implementat măsuri tehnice şi organizatorice pentru organizarea procesului şi criteriilor prevăzute pentru ştergerea sau eliminarea datelor dvs. cu caracter personal.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi şterse sau eliminate atunci când nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost primite sau atunci când solicitaţi ştergerea datelor, prin exercitarea dreptului de a fi uitat şi Fepra nu mai are obligaţia legală de a continua să stocheze datele respective. Cu toate acestea, vom păstra datele dvs. cu caracter personal atunci când acestea sunt necesare pentru exercitarea sau apărarea de către Fepra a unui drept al dvs. sau al altei persoane în justiţie, până la finalul perioadei de retenţie relevante sau până la soluţionarea definitive a respectivelor acţiuni în instanţă.

Cu excepţia cazului în care ne solicitaţi în mod expres să stocam datele dvs. cu caracter personal pe termen mai lung sau a cazului în care datele cu caracter personal sunt necesare pentru apărarea unui eventual drept în justiţie fără perioada de păstrare, datele cu caracter personal vor fi şterse în termen de 3 ani de la ultima interacţionare cu dvs.

 

DREPTURILE DVS. ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Sub rezerva anumitor condiţii legale, aveţi urmatoarele drepturi în legătura cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal:

 

1. Dreptul de a cere Fepra accesul la aceste date. Aveţi dreptul de a obţine de la Fepra o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, aveţi acces la datele respective şi la următoarele informaţii: ce date prelucrăm, în ce scop, dacă acestea au fost divulgate terţilor şi cui, precum şi perioada de stocare a acestor date. Vă vom reinforma, de asemenea, cu privire la drepturile pe care le aveţi în ce priveşte datele personale, drepturi detaliate în această informare. Aveţi dreptul de a primi gratuit o copie a datelor cu caracter personal ce fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate, ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă. Puteţi solicita comunicarea informaţiilor de mai sus în format electronic, situaţie în care datele vor fi furnizate într-un format electronic utilizat de noi în mod curent, cu excepţia cazului în care solicitaţi comunicarea acestora în alt format.

2. Dreptul de a cere Fepra rectificarea datelor. Aveţi dreptul de a obţine, fără întârzieri nejustificate rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc şi/sau de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare. Puteţi să vă exercitaţi oricând acest drept prin transmiterea unui email la adresa office@fepra.ro .

3. Dreptul de a cere Fepra ştergerea datelor. Aveţi dreptul de a cere Fepra ştergerea datelor personale care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Fepra are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal care vă privesc, în cazul în care se aplică unul din următoarele motive:

 • Datele cu caracter personal nu sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate
 • Vă exercitaţi dreptul de opoziţie, în condiţiile descrise la dreptul de opoziţie şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea
 • Vă exercitaţi dreptul de opoziţie cu privire la utilizarea datelor dvs. în scopul marketingului direct
 • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal
 • Datele personale trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale a operatorului în temeiul legislaţiei europene sau naţionale

4. Dreptul de a cere Fepra restricţionarea prelucrării Aveţi dreptul de a obţine din partea noastră restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal, în următoarele condiţii:

 • Dacă contestaţi exactitatea datelor prelucrate, pentru o perioadă care să ne permită să verificăm exactitatea datelor
 • Dacă prelucrarea este ilegală, şi nu v-aţi exercitat dreptul de ştergere, aveţi dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării
 • Dacă operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă
 • În cazul în care v-aţi opus la prelucrare, pe perioada pe care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • În cazul în care aţi obţinut restricţionarea prelucrării vă vom informa înainte de ridicarea restricţiei.

5. Dreptul la opoziţie În orice moment aveţi dreptul din motive legate de situaţia particulară în care vă aflaţi, de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale. Nu vom mai prelucra datele dvs. cu excepţia cazului în care avem motive legitime şi imperioase, pe care le vom dovedi, care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor drepturilor şi libertăţilor dvs. sau dacă scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

De asemenea, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării în orice moment, atunci când scopul prelucrării îl reprezintă marketingul direct, inclusiv la crearea de profiluri atunci când măsura este legată de marketingul direct respectiv.

Atunci când vă opuneţi prelucrării, în condiţiile de mai sus, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate.

6. Dreptul la portabilitatea datelor Aveţi dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc şi pe care le-aţi furnizat cu bună ştiinţă şi în mod activ sau observate de noi ca urmare a utilizării de către dvs. a serviciilor noastre, în structura utilizată de Fepra.   în mod curent şi aveţi dreptul de a transmite aceste date altui operator, putând cere transmiterea acestor date direct de Fepra către alt operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

 

 

Drepturile menţionate mai sus pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, adresată Fepra la adresa  Bucuresti, Sector 1, Str. Sublocotenent Zaharia, nr. 5, sau la adresa de e-mail office@fepra.ro. Este posibil, în acest caz, să vă cerem să vă dovediţi identitatea comunicându-ne mai multe informaţii care să ne permită identificarea dvs. pentru a ne conforma cu obligaţiile de securitate pe care le avem şi a impiedica divulgarea neautorizată a datelor.

Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim şi vă vom transmite un răspuns în timp util.

Dacă nu sunteţi mulţumit de răspunsul nostru, aveţi dreptul de a înainta plângere către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 

ACTUALIZĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENTIALITATE

Prezenta Politică de Confidenţialitate a fost actualizată în luna octombrie 2023. Ne rezervăm dreptul de a actualiza şi modifica periodic această Politică de Confidenşialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal sau orice modificări ale cerinţelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afişa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidenţialitate şi/sau o vom pune la dispoziţie în alt mod.

 

CONFIDEŢIALITATE

Vă asigurăm ca datele dvs. se prelucrează cu respectarea legii, în condiţii de securitate şi confidenţialitate. Am adoptat toate măsurile necesare, atât intern, cât şi în ce priveşte colaboratorii, pentru a asigura respectarea acestui principiu. Solicităm partenerilor noştri îndeplinirea acelorlaşi condiţii de Securitate şi confidenţialitate, în ce priveşte datele personale. În cazul în care, în baza consimţământului dvs. comunicăm date terţilor, solicităm acestora respectarea cerinţelor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

CONTACT

Dacă doriţi să ne contactaţi în legătura cu orice întrebări legate de prezenta politică de confidenţialitate, precum şi de prelucrarea datelor dvs., vă rugăm să ne transmiteţi un e-mail la adresa office@fepra.ro sau să ne transmiteţi solicitare scrisă la adresa  Bucuresti, Sector 1, Str. Sublocotenent Zaharia, nr. 5

 

Share This