Se adună nori negri deasupra celor care gestionează deșeuri de ambalaje. La workshop-ul legislativ Modificări legislative – provocări și soluții organizat de FEPRA împreuna cu Asociația Română de Mediu și Universitatea Ecologică București s-au dezbătut multiplele provocări cu care se vor confruntă producătorii și OIREP-urile la sfărșitul anului 2022, în 2023 și în următorii ani.

Semnificația dezbaterii și urgența unor soluții au fost scoase în evidență de o întrebare apăruta în finalul discuției – cum se vor asigura atingerea țintelor de valorificare și reciclare de caăre OIREP în condițiile în care se preconizează creșterea costurilor cu energia și întreruperi de aprovizionare la reciclatori începând din această toamnă ? Riscul neatingerii țintelor și al creșterii accentuate a tarifelor la producători fusese deja dezbătut, dar orizontul de timp începea cu anul 2023.

Merita identificate presiunile multiple acumulate la sfârșit de 2022 la care este supus sistemul în prezent și în perspectiva următoarelor luni. Acestea pot fi sumarizate astfel :

–          Creșterea obiectivelor de valorificare și reciclare

–          Întârzierea autorităților locale de a organiza colectarea separată de la populație

–          Impactul implementării SGR

–          Impactul semnificativ al adoptării unor modificări la Ordonanța 196/2005 privind Fondul pentru Mediu prin adoptarea Ordonanței 125/2022

–          Modificarea Legii 101 a serviciului de salubritate

–          Turbulențe de pe piețele de materiale secundare și impactul crizei energetice

–          Diminuarea consumului și respectiv a cantităților introduse pe piață

–          Înăsprirea controalelor AFM

Și, nu în ultimul rând, o întrebare esențială – ce înseamnă reziliența unui OIREP ca FEPRA în astfel de condiții? Ne ajută faptul ca în grupul de firme din care face parte FEPRA EPR avem un colector, un reciclator de plastic și unul de sticlă? Ne ajută faptul că prin firma de consultanță a grupului, GIS – Global Innovation Solution, organizăm regulat verificări pe teren la colectori, salubriști și la reciclatori? Sau că am stabilit relații trainice cu toate ADI-urile care ne pot ajuta să îndeplinim cu succès obiectivele care acum sunt sub semnul întrebării?

Despre toate aceste necunoscute vă vom informa în acest mesaj, dar și în cele care vor urma .

Deocamdată, vă rugăm să primiți o parte a prezentării care privește creșterea obiectivelor de valorificare și reciclare începând de anul viitor, principalele modificări la Ordonanța 196/2005 și stadiul implementării colectării separate de la populație a autoritatilor locale. Asteptam normele de implementare ale OUG 196/2005 și vom aprofunda în mesajele următoare implicațiile operaționale pe bază de date reale.

Atingerea tintelor de valorificare si reciclare

 

 

Share This